ZIMNÝ ŠTADIÓN _BYTČA_ARCH

ZIMNÝ ŠTADIÓN _BYTČA_ARCH

Lokalita:         Bytča
Rok návrhu:   2023
Autori:            ΛVΛ  Λrchitecture s.r.o.

Spolupráca:
Rozsah:          architektonická štúdia (AŠ), koncept idei
Typ:                 súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN