BETWEEN _PARÍŽ_ARCH

BETWEEN _PARÍŽ_ARCH

Lokalita:          Paríž
Rok návrhu:   2020
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko
                        Ing. arch. Kristián Ján Vidiš

Spolupráca:
Rozsah:          architektonická štúdia, idea
Typ:                architektonicko – urbanistická súťaž 

     Hlavná myšlienka novej budovy pre školu, škôlku a voľnočasových priestorov pochádza zo zachovanie jestvujúcich továrenských skladov, ktoré patria k jedným z historických pamiatok bývalej výrobnej továrne. Skladové priestory poskytujú dispozičnú variabilitu, preto nová funkcia priestoru mohla byť skoro bez hraničná. Napriek dispozičnej variabilite, sme sa rozhodli stavbu viac otvoriť okoliu a preto sme prišli s myšlienkou odstránenia štítových stien čo ponúklo priečnu otvorenosť nového objektu.
Vedeli sme, že v našom návrhu chceme ponechať aj keď len náznakovo vyznieť historický objekt bývalých skladov a preto sme sa snažili novú formu návrhu formovať, tak aby nedominovala historickému náznaku, no taktiež aby nepôsobila veľmi členito a nečitateľne.
 
     Koncepčne sme pristupovali veľmi minimalisticky.
Z pôvodnej historickej pamiatky sa stane hlavná nosná časť konceptu objektu, na ktorej bude stáť nová čistá forma návrhu, ktorá využíva pílovosť skladových striech čím sa snaží odkázať na poctu histórie, fabriky, ktorá poskytovala prácu a živobytie ľudom tohto mesta a nová forma vytvára podstavu pre nový život mesta, ktorý ma ukazovať ľuďom nový cieľ bývania v budúcnosti v zelených miest a opodstatnenie symbiózy prírody a budov.
architektúra
DESIGN
ARTDESIGN