VILA _MOYZESOVA ULICA_ARCH

VILA _MOYZESOVA ULICA_ARCH

Lokalita:         Považská Bystrica, Moyzesova
Rok návrhu:   2022
Autori:            ΛVΛ Λrchitecture s.r.o.

Spolupráca:
Rozsah:          arch. štúdia (AŠ)
Typ:                súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN