SOCIALNÝ OBJEKT _POVAŽSKÁ TEPLÁ_ARCH

SOCIALNÝ OBJEKT _POVAŽSKÁ TEPLÁ_ARCH

Lokalita:         Považská Teplá
Rok návrhu:   2023
Autori:            ΛVΛ architecture s.r.o.

Spolupráca:
Rozsah:          arch. štúdia (AŠ), DUR
Typ:                súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN