VILA _BYTČA_01

VILA _BYTČA_01

Lokalita:        Bytča
Rok návrhu:   2023
Autori:            ΛVΛ  Λrchitecture s.r.o.

Spolupráca:
Rozsah:          architektonická štúdia (AŠ), DSP
Typ:                súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN