MENZI MUCK _NITRA_ARCH

MENZI MUCK _NITRA_ARCH

Lokalita:         Nitra, Lužianky
Rok návrhu:   2023
Autori:            ΛVΛ  Λrchitecture s.r.o.

Spolupráca:
Rozsah:          architektonická štúdia (AŠ)
Typ:                súkromná investícia 

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN