BYTOVÝ DOM _POVAŽSKÁ BYSTRICA_01

BYTOVÝ DOM _POVAŽSKÁ BYSTRICA_01

Lokalita:         Považská Bystrica, Rozkvet
Rok návrhu:   2021
Autori:            ΛVΛ architecture s.r.o.
                        HANT development a.s.

Spolupráca:   HANT development a.s.
Rozsah:          arch. štúdia (AŠ), DUR, DSP
Typ:                súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN