WELLNESS _ORLOVÉ_ARCH

WELLNESS _ORLOVÉ_ARCH

Lokalita:         Orlové
Rok návrhu:   2021
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko

Spolupráca:
Rozsah:          arch. štúdia (AŠ), DUR, DSP, RP
Typ:                súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN