BYTOVÝ DOM _TRENČÍN_01

BYTOVÝ DOM _TRENČÍN_01

Lokalita:         Trenčín
Rok návrhu:   2022
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko
                        Ing. arch. M. Jakubek, Ing. M. Gúčik

Spolupráca:   STAV gupro s.r.o.
Rozsah:          arch. štúdia (AŠ), DUR, DSP
Typ:                súkromná investícia 

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN