URBANIZMUS _PARÍŽ_01

URBANIZMUS _PARÍŽ_01

Lokalita:         Paríž
Rok návrhu:   2020
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko

Spolupráca:
Rozsah:          urb. štúdia (UŠ), 
Typ:                architektonicko – urbanistická súťaž 

     Výzvou súťaže je konverzia postindustriálnej zóny Coignet Enterprise v Saint-Denis na zelené bývanie, edukačnú a rekreačnú oblasť s rešpektom na historické dedičstvo a moderné potreby vyvíjajúceho sa okolia.

     Cieľom nášho návrhu je vytvoriť spojenie a prepojiť 6 nábreží nachádzajúcich sa v západnej okrajovej časti Saint-Denis. Riešený priestor je osobitý svojím charakterom a potenciálom, ktorý sme sa rozhodli vyzdvihnúť a sprístupniť pre chodcov. Jednotlivé nábrežia sa nachádzajú v pešej dostupnosti, ktorá v súčasnom riešení nie je efektívna a nevyužíva možnosti daného územia. Nábrežia sme prepojili tak, aby sme zefektívnili dostupnosť, vzťahy a poskytli zaujímavé rozšírenie o polyfunkciu, ktorá by vytvorila atraktívnu formu žitia. Hlavný bod nášho návrhu je tvorený cohousing bývaním, školou, škôlkou a verejným priestranstvom s polyfunkciou.

     Ideou našej práce bola komunikácia novovytvoreného priestoru s už jestvujúcou výstavbou a infraštruktúrou, nadviazanie na už jestvujúce okolie a jeho funkcie, ich pretvorenie a podpora.

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN