RODINNÝ DOM _SVEREPEC_01

RODINNÝ DOM _SVEREPEC_01

Lokalita:         Sverepec
Rok návrhu:   2023
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko

Spolupráca:
Rozsah:          arch. štúdia (AŠ), DUR, DSP, RP
Typ:                súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN