INTERIÉR _PREDMIER_01

INTERIÉR _PREDMIER_01

Lokalita:         Predmier
Rok návrhu:   2021
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko
                        Ing. arch. Kristián Ján Vidiš

Spolupráca:
Rozsah:          int. štúdia (IŠ)
Typ:                súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN