MATERSKÁ ŠKOLA _PRUŽINA_ARCH

MATERSKÁ ŠKOLA _PRUŽINA_ARCH

Lokalita:         Pružina
Rok návrhu:   2023
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko
                        Ing. arch. Z. Michaliková

Spolupráca:
Rozsah:          arch. štúdia (AŠ), DUR, DSP
Typ:                súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN