FUTURE LIVING _ARCH

FUTURE LIVING _ARCH

Lokalita:         –
Rok návrhu:   2019
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko

Spolupráca:
Rozsah:          arch. štúdia, koncept idei
Typ:                arch. – urbanistická súťaž

     Sociálne vzťahy a ľudské správanie predstavujú hlavnú os konceptu a základ činnosť štrukturalizmu. Spoločné komunitné bývanie sa stáva potrebnou skutočnosťou z ekonomických (nižšie finančné náklady) a ekologických dôvodov (nižšia spotreba energie). V našom návrhu sme sa snažili kombinovať myšlienky prírodných vied a architektúry. Konkrétne sme chceli v našom návrhu dosiahnuť spojenie obytnej časti s prírodou, tak aby každá jedna obytná časť mala vlastnú prírodnú časť. Chceli sme navrhnúť domy, ktoré by vďaka spojeniu s prírodou produkovali čerstvú a čistú energiu, vodu, vzduch a zdravé jedlo.
 
      Dom v dome predstavuje novú, účinnú, biologickú generáciu pasívneho domu. Ponúka menej nákladné, úsporné, nekomplikované, zdravšie, viac užívateľsky prívetivé a ekologickejšie riešenie bývania. Dom v dome vznikol ako ďalší konštrukčný a efektívny rozvoj pasívneho domu.
architektúra
DESIGN
ARTDESIGN