TELOCVIČŇA _BLATNÉ_ARCH

TELOCVIČŇA _BLATNÉ_ARCH

Lokalita:         Blatné
Rok návrhu:   2017
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko

Spolupráca:
Rozsah:          architektonická štúdia (AŠ)
Typ:                verejná súťaž

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN