HURBANOVÉ KASÁRNE _BRATISLAVA_ARCH

HURBANOVÉ KASÁRNE _BRATISLAVA_ARCH

Lokalita:        Bratislava, Obchodná ulica
Rok návrhu:   2018
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko

Spolupráca:
Rozsah:          architektonická štúdia (AŠ), koncept idei
Typ:                architektonicko – urbanistická súťaž

     Vojenské kasárne majú vysokú variabilitu vo funkčnosti najmä vďaka skeletovej konštrukcií. Objekt nám bol sympatický preto sme prišli s myšlienkou obnovy vojenských garáži. Obnova ktorá by ponechala výraz a silu nádvoria a pritom by sa adaptovala na viacúčelové funkcie.
     Budúcnosť architektúry je v recyklácií, ekológií a dbania na životné prostredie. Ekológia a zelená architektúra neznamená iba použiť nové technológie na novo postavené budovy ale práve naopak zmysluplne využívať už jestvujúce budovy, ktoré často majú svoje čaro a potenciál.
     Exteriérový vzhľad je industriálny. Pôvodné murivo odokrývame a nechávame návrhu tehlovú podobu s kombináciou presklených stien a perforovaných tehlových plôch čím zabezpečujeme väčšie preslnenie v ateliéroch.
     Interiér budovy sme sa snažili veľmi zjednodušiť a otvoriť potrebám užívateľov. Objekt je vo veľkej časti otvorený na severnú stranu za pomoci
presklených plôch, kde sme chceli otvoriť a spojiť interiér budovy so životom nádvoria. Dispozícia je očistená a variabilná k funkciam objektu, ktoré sa môžu časom meniť podľa potrebám účelu okolia mesta.

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN