LETNÁ KUCHYŇA _PROSNÉ_ARCH

LETNÁ KUCHYŇA _PROSNÉ_ARCH

Lokalita:         Prosné
Rok návrhu:   2019
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko

Spolupráca:
Rozsah:          arch. štúdia (AŠ), DUR, DSP, RP
Typ:                súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN