VILA _WAINVURT

VILA _WAINVURT

Lokalita:         Bratislava
Rok návrhu:   2018
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko
                        Ing. arch. Kristián Ján Vidiš

Spolupráca:
Rozsah:          arch. štúdia (AŠ), idea
Typ:                architektonicko – urbanistická súťaž

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN