URBANIZMUS _BRATISLAVA_01

URBANIZMUS _BRATISLAVA_01

Lokalita:         Bratislava, Záhorská Bystrica
Rok návrhu:   2018
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko
                        Ing. arch. Kristián Ján Vidiš

Spolupráca:
Rozsah:          arch. štúdia (AŠ), koncept idei
Typ:                 architektonicko – urbanistická súťaž

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN