INTERIÉR _STRED_01

INTERIÉR _STRED_01

Lokalita:         Považská Bystrica
Rok návrhu:   2023
Autori:            ΛVΛ architecture s.r.o.

Spolupráca:
Rozsah:          int. štúdia
Typ:                súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN