RODINNÝ DOM _PRÍLES_01

RODINNÝ DOM _PRÍLES_01

Lokalita:         Príles
Rok návrhu:   2020
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko

Spolupráca:
Rozsah:          arch. štúdia (AŠ), DUR, DSP, RP
Typ:                súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN