INTERIÉR _ DOLNÝ MOŠTENEC_01

INTERIÉR _ DOLNÝ MOŠTENEC_01

Lokalita:        Dolný Moštenec
Rok návrhu:   2018
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko

Spolupráca:
Rozsah:          ext. štúdia, int. štúdia
Typ:                súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN