BIG GREEN EGG _ZÁMOSTIE_ARCH

BIG GREEN EGG _ZÁMOSTIE_ARCH

Lokalita:         Považská Bystrica, Zámostie
Rok návrhu:   2019
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko
                        Ing. arch. Kristián Ján Vidiš

Spolupráca:
Rozsah:          arch. štúdia (AŠ), DUR, DSP, RP
Typ:                súkromná investícia

Prístavba objektu Big Green Egg, ktorá má slúžiť ako showroom značky. Priestor pripravený kedykoľvek sa zmeniť na event alebo kurz varenia.

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN