BARBER _HVIEZDOSLAVOVA_INT

BARBER _HVIEZDOSLAVOVA_INT

Lokalita:         Považská Bystrica, Hviezdoslavová ulica
Rok návrhu:   2021
Autori:            Ing. arch. Andrej Vojtko

Spolupráca:
Rozsah:          interiérová  štúdia 
Typ:                súkromná investícia

architektúra
DESIGN
ARTDESIGN